Pozostałe > Ogrody zimowe

OGRODY ZIMOWE

Ogrody zimowe zwiększają Państwa możliwości kontaktu z przyrodą, można z nich korzystać przez cały rok ­ niezależnie od pory roku i pogody. Ogród zimowy to pomieszczenie wypełnione słońcem i roślinnością oraz specyficznym klimatem. Można w nim urządzić pokój umożliwiający doskonały wypoczynek i tym samym powiększyć powierzchnię mieszkalną domu. Ogrody zimowe mogą spełniać zróżnicowane funkcje, np. oranżerii do uprawy ciepłolubnych gatunków roślin, czy salonu wypełnionego światłem i widokiem na ogród.

Wyróżniamy dwa rodzaje ogrodów:

  • izolowane termicznie tzw. “CIEPŁE”
  • bez przekładki termicznej tzw “ZIMNE”

Ogród zimowy możemy wyposażyć w wiele dodatkowych elementów, np. :

  • elektryczne okna dachowe
  • automatyka do zamykania okien, żaluzji, markiz, rolet.
  • rolety
  • markizy
  • żaluzje wewnętrzne oraz zewnętrzne
  • drzwi harmonijkowe
  • oświetlenie zintegrowane z profilami
  • szyby selektywne >opis<

Fragment tekstu Prawa Budowlanego dotyczącego

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

● parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

● płyt do składowania obornika,

● szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,

● naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,

● suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

Typy konstrukcji

Typy konstrukcji