Pozostałe > Montaż

Montaż tradycyjny

Montaż tradycyjny

polega na osadzeniu okien i drzwi  przy pomocy kotew lub dybli oraz wypełnieniu przestrzeni pomiędzy ramą a murem pianą montażową