slide1
slide2
slide3
slide4

Okucia okienne

   Okucia

    

   Okucia okienne są jednym z najistotniejszych elementów okna stanowiącym o jego funkcjonalności i walorach użytkowych.

    

   Parametry techniczno-użytkowe okuć wynikają bezpośrednio z wymagań stawianych oknom w zakresie:

   • Bezpieczeństwa konstrukcji – czyli wytrzymałości na parcie i ssanie wiatru lub duże obciążenie z uwagi na gabaryty skrzydła i ciężar szkła,
   • Bezpieczeństwa użytkowania – tj. bezpieczeństwa mieszkańców w czasie eksploatacji; okucie nie może powodować urazów obsługującego ani zagrożeń jego zdrowia,
   • Bezpieczeństwa pożarowego – tzn. trwałości okuć w warunkach podwyższonej temperatury,
   • Zabezpieczenia i ochrony mienia – czyli uniemożliwienia, a raczej znacznego utrudnienia, dokonania włamania przez okno,
   • Funkcjonalności – tj. okucie powinno umożliwiać realizację właściwego (zależnego od rodzaju przeznaczenia) sposobu otwierania i zamykania, być łatwe w obsłudze i łatwo dostępne dla użytkownika,
   • Trwałości i niezawodności działania,
   • Estetyki – czyli okucie nie może szpecić okna.

   Współcześnie w oknach, bez względu na materiał, z jakiego są one wykonane, montuje się wewnętrzne okucia obwiedniowe lub - mówiąc inaczej - obwodowe. Jak sama nazywa wskazuje, są one montowane na całym obwodzie skrzydła, w specjalnie ukształtowanym do tego celu wyżłobieniu w profilu. Natomiast elementy zaczepów rozmieszczone zostają w kilku miejscach na obwodzie ościeżnicy. Poprzez zachowanie równomiernego docisku skrzydła na całym jego obwodzie zapewniają nowoczesnym oknom bardzo wysoką szczelność. Odpowiednio wzmocnione okucia stanowią też skuteczną ochronę przed wyważeniem. A co najważniejsze w codziennym użytkowaniu - umożliwiają kompletną obsługę okien przy użyciu jednej klamki: otwieranie (rozwieranie) skrzydeł, uchylanie, ustawianie w różnych położeniach, przesuwanie, obracanie i korzystanie z funkcji dodatkowych. Koniec z poszukiwaniem klucza do rozkręcenia starych drewnianych ram w celu ich umycia czy zabezpieczania skrzydła przed samoistnym zamknięciem przez przeciąg (za pomocą różnych przedmiotów stawianych na parapecie lub wciskanych między skrzydło i ościeżnicę).

   Konstruowaniem i wytwarzaniem okuć zajmują się wyspecjalizowane firmy, natomiast producenci okien zakupują gotowe elementy okuć i mocują je do okna.

   Podstawowym zadaniem okuć jest umożliwienie:

   • Otwarcia (pozycja b) i zamknięcia (pozycja a) okna, czyli obrotu skrzydła okiennego względem osi pionowej,
   • Uchylenia (pozycja c) okna, tzn. obrotu skrzydła okiennego względem osi poziomej.

   Okucia

    

    

   Sposób działania okucia rozwierno-uchylnego (R-U)

    

    

   Okucia

    

   Stopniowanie uchyłu
   Umożliwia zablokowanie uchylonego skrzydła w jednej z kilku pozycji. Uzyskujemy dzięki temu możliwość regulowania ilości świeżego powietrza, jakie chcemy wpuścić do domu podczas wietrzenia.

    

   Okucia

    

   Mikrowentylacja
   Polega na utworzeniu (poprzez przekręcenie klamki o 45  stopni w górę od pozycji poziomej) niewielkiej (około 3 mm) szczeliny między ościeżnicą a skrzydłem.
   Bez tego prostego zabiegu - ze względu na szczelność współczesnych okien - niemożliwy jest napływ do pomieszczeń świeżego powietrza.

    

   Blokada otwarcia
   Pozwala na zablokowanie otwartego skrzydła w wybranej pozycji. Zapobiega to samoistnemu zatrzaśnięciu się okna lub uderzaniu skrzydła o wnękę okienną podczas wietrznej pogody, kiedy tworzą się przeciągi. Takie zadanie możemy zrealizować  poprzez zastosowanie odpowiednich dodatków do okuć, np.: hamulca ciernego, ogranicznika otwarcia czy stabilizatora uchyłu.

   OkuciaOkucia

    

   Ogranicznik otwarcia okna

   DB Hamulec okienny FBP

    

   Blokada obrotu klamki
   To mechanizm, który wymusza prawidłową obsługę okna, czyli uniemożliwia uchylenie skrzydła, gdy jest ono otwarte. Dzięki temu nie dojdzie do „wyczepienia się” skrzydła z górnego zawiasu, co - zwłaszcza w przypadku dużych okien -  mogłoby być bardzo niebezpieczne dla użytkownika.

   Zatrzask balkonowy
   Składa się z niewielkich rozmiarów uchwytu zamontowanego na skrzydle drzwi balkonowych i specjalnego zatrzasku umieszczonego na ościeżnicy. Dzięki tym elementom mamy możliwość zamknąć drzwi od zewnątrz, po wyjściu na balkon lub taras. Zatrzask przytrzymuje drzwi w ościeżnicy, nie ryglując ich, więc gdy chcemy wrócić do pomieszczenia, wystarczy lekko pchnąć drzwi.

   OkuciaOkucia

    

   Uchwyt balkonowy

   Zatrzask balkonowy

   Podnośnik skrzydła
   Podczas zamykania okna, unosi lekko skrzydło, zapewniając w ten sposób płynne przejście z pozycji otwartej do zamkniętej, bez użycia większej siły. Zastosowanie tego elementu jest szczególnie polecane, gdy mamy do czynienia z oknami  o dużych gabarytach, w których ciężkie skrzydło może podczas zamykania ocierać się o ramę.

   Otwieranie okna na siedząco
   To rozwiązanie, które wymyślono z myślą o ludziach starszych, niepełnosprawnych, w szczególności tych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dzięki zastosowaniu okucia o specjalnej konstrukcji i klamki o wydłużonym kształcie (oraz umieszczeniu jej w dolnej części skrzydła okiennego) mamy możliwość zamykać i otwierać okno bez większego wysiłku i bez konieczności unoszenia wysoko rąk lub nawet z pozycji siedzącej.

   Okucia

   Aby otworzyć okno, wystarczy przekręcić klamkę o 900. Czynność ta nie wymaga żadnego wysiłku. Ponowne przekręcenie klamki o 900 spowoduje uchylenie skrzydła, bez konieczności pociągania go do siebie, jak w przypadku okuć standardowych.

    

   Zabezpieczenie otwarcia przez dzieci
   Do pokojów dziecięcych polecane są okna uchylno-rozwieralne, w których zastosowane są rozwiązania utrudniające samodzielne otwieranie okien przez dzieci. Może to być specjalna blokada, którą należy zwolnić (odbezpieczyć), aby móc rozewrzeć okno. Możemy również zastosować specjalne klamki z przyciskiem blokującym lub z kluczykiem. Wówczas, tylko dorosła osoba dysponująca kluczykiem do zamka umieszczonego w klamce, może otworzyć okno.

   Zabezpieczenia antywłamaniowe (antywyważeniowe)
   Warto tutaj na wstępie zaznaczyć, że mimo funkcjonowania takiego zwrotu w potocznej mowie, nie istnieje coś takiego jak okno antywłamaniowe. Każde okno, przy zastosowaniu odpowiedniej siły, narzędzi i przy wystarczającym okresie działania, da się zniszczyć na tyle, by umożliwić włamywaczowi wejście do pomieszczenia. Możemy jedynie mówić o oknach lub okuciach posiadających zwiększoną odporność na włamanie, czyli wymagających dłuższego czasu lub zastosowania większej ilości narzędzi do ich sforsowania. Elementami wpływającymi na podniesienie bezpieczeństwa okuć są specjalnej konstrukcji elementy ryglujące - trzpienie bądź rolki grzybkowe - które mocno trzymają skrzydło w antywyważeniowych zaczepach ościeżnicy oraz specjalna blaszka przeciwrozwierceniowa. Grzybkowy kształt rolek gwarantuje, że nie wysuną się one z zaczepów podczas próby włamania.

   Okucia

   Rolka zwykła z ręczną regulacją dociskuOkucia

   Okucia

   Rolka grzybkowa

   Zaczep antywyważeniowy

    

   W zależności od tego, ile takich bezpiecznych punktów ryglowania zastosujemy, uzyskujemy różnej klasy zabezpieczenia okna przed włamaniem. Obecnie obowiązująca w Europie norma ENV 1627 ustala dla okien 6 klas odporności na włamanie, jednak w budownictwie mieszkaniowym wystarczają okna z zabezpieczeniem w klasach 1-3.

   OkuciaOkucia

   Okno o zwiększonej odporności na włamanie (klasy 1, 2 i 3) musi bezwzględnie:

   • być wyposażone w certyfikowane okucie z 4 punktami bezpiecznymi (klasa 1) lub okucie, w którym wszystkie ryglowania są punktami bezpiecznymi (klasa 2 i 3);
   • być wykonane z profilu wzmocnionego stalowym kształtownikiem;
   • posiadać szybę antywłamaniową;
   • posiadać klamkę z kluczykiem;
   • zostać prawidłowo zamontowane w murze przez autoryzowaną grupę montażową.

   Okucia okienne, nawet te najlepszych marek, aby mogły przez długie lata działać bezawaryjnie wymagają pewnych działań ze strony użytkownika.

   Producenci zalecają:

   • smarowanie raz w roku wszystkich elementów ruchomych i miejsc ryglowania, do czego wolno stosować wyłącznie smary lub oleje maszynowe bez zawartości żywic i kwasów, ponieważ składniki te mogłyby uszkodzić powłokę antykorozyjną okuć;
   • systematyczne kontrolowanie stanu okuć, aby można było w porę dokręcić poluzowane elementy albo wymienić je, jeśli są uszkodzone;
   • stosowanie do czyszczenia okien środków o neutralnym PH (środki kwaśne lub zasadowe niszczą powłokę antykorozyjną okuć).

   okucia

    

    

   Należy również zwrócić uwagę na właściwe zabezpieczenie okuć przed zanieczyszczeniem podczas prac remontowo-budowlanych.

    

    

    

   Prezentacja nowego okucia firmy WINKHAUS – activPilot